Oto Ekspertiz Şartları

COMPUTEST OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI

KABUL

Computest yapılan araç iş yerine getirilerek ekspertiz için firmaya teslim edilir. Aracın belirlenen parçaları ve kısımları sökülmeden kontrol edilir. Aracın belirlenen parçaları ve kısımlarına ayrı rapor düzenlenir. Computest raporuna atılan imza tüm raporlar ve raporun diğer sayfaları için geçerlidir. Oto ekspertiz yapıldıktan sonra çıkan raporlar bir bütündür. Müşteri bu konuda bilgilendirildiğini gayri kabul rücu beyan eder. Ruhsat sahibi veya vekili, alıcı veya vekili Computest oto ekspertiz muayene şartlarını koşulsuz kabul ettikten sonra araca ekspertiz yapılır. Araç tesliminden önce ve sonra araç fotoğrafları, videoları gerektiği takdirde araç içinden ve dışından çekilerek arşive konulur.

ARAÇ İÇİNDE BULUNAN EŞYALAR

Araç içinde hiçbir eşya bırakılmamış halde boş olarak Computest tarafından teslim alınmakta olup müşteri bunu peşinen kabul eder. Computest, araca takılı aksesuar ve cihazlar, şahsi eşyalar ve yakıt miktarından ancak bunların iş emri kabul esnasında yazılmış olması halinde sorumludur.

TEKLİF

Computest firmasında birden çok hizmet paketi bulunmaktadır. Bu paketler işlevlerine göre ayrı ayrı fiyata sahiplerdir. Müşterinin arzusuna göre birkaç ayrı pakette müşteriye sunulur. Paket içerikleri web sitesinde, iş yerinde görebilir inceleyebilirsiniz. Computest paketlerde her türlü değişiklik yapma ve güncelleme hakkına önceden haber vermeksizin duyuru yapmadan değiştirmeye sahiptir.

İŞLERİN YAPIMI

Aracın ekspertizi, bakım ve muayenesi müşteri tarafından istenilen paket içeriği esas alınarak gerçekleşecektir. Hizmet alınan pket haricinde başka hiçbir aksama bakılmayacaktır. Araca verilen hizmet esnasında, Computest alıcının, satıcının veya bu şahıslar tarafından görevlendirilen kişinin hiçbir müdahalesini kabul etmez. Raporlar sadece müşteriye veya müşterinin adına aracı getiren vekile teslim edilecektir. Oto ekspertiz raporu sadece araç alıcıya verilecektir. Ekspertiz yapılan aracın raporunun internet sitesinde ve üçüncü kişilere paylaşılmasını araç sahibi, alıcı ve/veya müşteri peşinen kabul etmektedir. Her bayi (franchise) ve teknikerler kendi ekspertiz yaptığı araçlardan tamamen sorumludur. Hiçbir rapordan Computest genel merkez sorumlu değildir.

TEKNİK ŞARTNAME                                       

Computest ‘in tespit ettiği hasarlar, aracın o anki durumunu ve teklifteki talepleri yansıtmakta olup, hasarın ne kadar bir masraf oluşturacağı ya da diğer hususlar Computest ’in yükümlülüğü altında değildir. Bilgiler ve veriler; araç muayene, test ve ölçüm cihazlarının teknik verileridir. Computest ‘in araç hakkındaki tespitleri, aracın o anki hali hazır durumu ile sınırlı olduğundan, ileride oluşabilecek sorunlardan Computest sorumlu değildir. Kilometrenin doğrulaması, OBD beyin test cihazının verileri doğrultusunda raporlanır. Kilometre bilgisi, aracın kilometre saatinden okunmuş kilometre bilgisidir. Computest, aracın kilometre saatindeki bilginin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir. Kilometre ile ilgili görüş, aracın resmi fenni muayene sonuçlarından gelen kilometre bilgileri, OBD beyin test bilgileri, araç yıpranma durumu ve teknikerlerin kendi şahsi görüşleri harmanlanarak verilen bilgidir. Kesin kilometre teyit değildir. OBD test cihazının okumadığı ve aracın beyin kayıtlarına geçmemiş kilometreler teyit edilemez. Aracın her hangi bir parçası, sistemi veya işlevinde satıcı tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden Computest firması sorumlu tutulamaz. Bu ekspertiz raporu Computest özel hologram ve soğuk mühür olmadığı zaman geçersizdir. Chip tuning, gaz tepkime arttırıcı, modifiye görmüş araç ve LPG’li araçlardan Computest sorumlu değildir. Computest de LPG ‘li araçların LPG sistemleri, akşamların hiçbir ölçümü kontrolü yapılmamaktadır. Sorumluluk alınmamaktadır. İkinci el uzatılmış otomobil garantisi, ikinci el motoru araçlar alım satım yönetmeliğinde bulunan parçaları kapsar. 2. el uzatılmış garantiyi araç satıcısı, araç alıcısına vermekle yükümlüdür. Aracın ekspertiz, bakım ve muayenesi sonucunda verilen bilgiler ve veriler Computest ‘in analiz ve görüşüdür. Paket içeriğinde bulunmaması nedeniyle kontrolü yapılmamış olan noktalar ile paket içeriğinde bulunan ancak hakkaniyet kurallarınca gerekli incelemelerin yapılmasına rağmen bulunması mümkün olmayan hasarlardan/masraflardan Computest sorumlu değildir. Araç ekspertizi, motor sıcakken yapılmaktadır, motor soğukken tespit edilebilen arızalardan firmamız sorumlu değildir. Aracın hiçbir parçası sökülmeden, göz ve makine yardımıyla ekspertiz yapılmaktadır. Araç içerisinde, iç parçalarda veya kısımlarda bulunan hasarların ve masrafların tespit edilebilmesi için döşeme, kapak, kaplama vs parçaların sökülmesi, Computest’in sunmuş olduğu ekspertiz kapsamında değildir. Kaporta, karoser kısmında, değişen parça ve boya tespitinde; kapı içi fitilleri, tavan döşemesi, airbag hava yastığı kaplamaları, kapı iç kaporta bağlantı çekomastikleri sökülmesi veya çekomastiklerin; değişen tespiti için kazınmasına taraflar izin vermiştir. Sökülerek tespit edilebilen parçalarda çıkabilecek hasarlardan ve masraflardan Computest sorumlu değildir. Ekspertiz raporu; yaklaşık 30.000 (otuzbin) parçadan oluşan, ikinci el bir otomobilin, sadece genel yıpranmış parçalarının, yaklaşık 30 (otuz) dakika içinde yapılan, sadece 30 dakika içerisinde test edilmesi mümkün olan parçalarının kontrol ve analizidir. Ekspertiz sonucu rapor edilen tüm veriler, ölçümlemeler, tespitler, görüşler aracın iş emrinde belirtilen kilometre ve tarih aralığında geçerlidir. Bu tarih ve kilometre sonrası araçta yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartlarından oluşabilecek sıkıntılar, sürücü hataları, üretim hataları, kronik arızalar, üçüncü kişilerin araca verebileceği hasar, kaza kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlardan Computest sorumlu değildir. Bu rapor, bir sigorta veya bir kasko poliçesi değildir. Computest ‘in sorumluluğu ekspertiz için aldığı ücret kadardır. Tüm sorumluluk; yönetmelik gereği, sattığı araca 3 ay 5000 kilometre garanti verme yükümlülüğü olan araç satıcısına aittir. Computest yönetmelikte belirtilen noktaları kontrol eder. Computest ekspertiz raporu sonuçları, aracın fenni muayenesi yerine geçmez. Resmi fenni muayenesinde başarılı olacağını garanti etmez. Test cihazlarına girmemiş araçlar, sadece görsel olarak test edilmiş olup, test cihazı kullanılarak ortaya çıkabilecek hasar ve masrafların tespit edilememiş olmasından Computest sorumlu değildir.

ANLAŞMAZLIKLAR

Hasar bilgileri, 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödeme bilgileri ile sınırlıdır. Hizmetimizde sunulan sigorta geçmiş bilgileri tamamen 5664 ve TRAMER’e (SİGORTA BİLGİ MERKEZİ) gönderilen sigorta şirketlerinin kayıtlarına ve internet bilgilerine dayanmaktadır. 5664 ve tramer sorgusu ekspertiz günü ve saatinde yapılmış olup sistemsel arızalardan dolayı yansımayan hasar kaydı bilgilerinden Computest sorumlu tutulamaz. Tramer sigorta dosyası kapanmamış, araç ekspertizden çıktıktan sonra tramer sistemine yüklenmiş pert, ağır hasarlı araçların sisteme yüklenmemiş olmasından Computest sorumlu değildir. Ekspertiz raporu bilgileri, genel karoseri kapsadığından OBD kontrollerinde çıkmayan elektrik, elektronik ve su hasar arızalarından Computest sorumlu tutulamaz. Computest ölçümleri, E-devlet sorgusu, vergi dairesi sorgusu, OGS/HGS/KGS, tramer sorgusu, diğer devlet sorgulama bilgilerine ve Computest’un ekspertiz raporuna dayanarak yapılacak ticaret işlemlerinin sorumluluğu Computest’a ait değildir. Geri ücret ödeme, tazminat ödeme vs. söz konusu değildir. Müşteri bunu gayri kabul rücu kabul etmiştir. Computest, araç test hattındayken araçta oluşabilecek herhangi mekanik ve/veya diğer problemlerden sorumlu değildir. Müşteri bu konuda bilgilendirilmiştir. Ekspertizin amacı, aracı zor şartlarda test edip, araçta problem varsa, test istasyonunda problemin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Araç test hattındayken oluşabilecek arızalarda, araca zarar verilmemiş olup, problemin otoyolda, yüksek süratte kendini göstererek, sürücü ve içindeki diğer kişilere zarar vermesinin önüne geçilmesi içindir. Yapılan bir bakıma yol simülasyonudur. Müşteri ve araç sahibi arasındaki ihtilaflar ve bu kişilerin birbirine karşı ileri sürdüğü iddialar; hiçbir suretle Computest ‘in yaptığı sözleşmeden kaynaklanan haklarını etkilemez. Müşteri araç sahibi olsun veya olmasın Computest ‘in aracın ekspertizi, bakım ve / veya muayenesi için talep ettiği paket ücretini ödemeye, Computest ’a karşı mesuldür. Ücreti ödemeyi peşinen kabul eder. İşbu genel ekspertiz, bakım ve muayene şartları ve işbu genel şartlardan kaynaklanan her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca yürütülecek yorumlanacak ve çözülecektir. İşbu genel ekspertiz, bakım ve muayene şartları birkaç nüsha halinde akdedilmiştir. Bu genel şartların bir nüshası ancak diğer nüshalarla aynı olması ve aynı imzaları taşıması şartıyla geçerli olacak. Islak imza olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değerlendirilmeyecektir. Computest ’in verdiği bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılacak olan ticaretten Computest sorumlu değildir.

ARABULUCU

Taraflar arasındaki işbu hizmet sözleşmesiyle ilgili, bağlantılı veya diğer hukuki sebeplerden doğan tüm uyuşmazlıklar (Sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin uyuşmazlıklar dahil olmak üzere) alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak arabuluculuk yoluyla çözümlenecektir.

DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Genel Ekspertiz, Bakım ve Muayene Şartlar çerçevesinde Computest ‘in ticari defter ve kayıtları Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edecektir. Müşteri tüm bu şartlar Kabul ettiğini gayri kabul rücu beyan eder. Computest, paket ve içeriklerde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İş bu sözleşme taraflar arasında ön tarafta yazıldığı tarihte imzalanmıştır. İş bu ekspertiz raporuna istinaden arabulucu huzurunda çözüme kavuşturulamayan konularda açılacak her türlü dava, icra takibi ve diğer hukuki durumlarda Ankara Anadolu Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu müşteri gayri kabili rücu olmak üzere kabul eder. Bu durum yetki sözleşmesidir.
AÇIKLAMA
Bu Ekspertiz Raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen TS13805 standartı ve ikinci el motorlu araçlar alım satım yönetmeliğinde belirtilen noktaları raporlar. Standartta ve yönetmelikte belirtilmeyen noktalar kontrol edilmemiştir. Standartta bakılması gerekmeyen parçaların kontrolü Computest ‘in iyi niyetli olarak müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmış olmalıdır. Test edilen araç ile; trafikte ve otoyolda test sürüşü yapılmamıştır. Çeşitli ekspertiz cihazları ile kapalı ortamda test edilmiştir. Trafikte yol testi ile tespit edilebilecek hatalar kapsam dışıdır. Araçta, detaylı temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler, ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Araç değerine etki etmeyecek, mini onarım veya pasta-cila işlemleri ile giderilebilecek vuruk, ezik, dolu hasarı vb. çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur, rapor edilmez. Aracın yağ, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde, araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma, hasar ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur. Kaporta-Boya ekspertizi yapan ustaların: “Sökme, takma, boya, değişen, işlem, lokal boya, tam boya, vernik, pasta, cila, çekiç, düzeltme, mikron, fabrikasyon mikron, sanayi mikron, orijinal ayar” gibi kendi şahsi görüşleri ve tespitleri, bayiden bayiye farklılık gösterebilir. Her ustanın, aracın orijinalliğini ve fiyatını etkilemeyecek noktalarda yorum farkı olabilir. Bu raporun yanlış olduğunu göstermez. Yorum farkıdır.
 
YASAL UYARI
İkinci el araç ekspertizi, aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle ve çeşitli cihazların yardımıyla yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için; kapak, döşeme, far, radyatör ve benzeri parçaların sökülmesi, bu ekspertiz kapsamında olmayıp; Computest ancak bu şekilde sökülerek, detaylı bir muayene sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Amortisör fonksiyonları (seçilmiş pakete göre değişkenlik gösterir); amortisör test cihazı kullanmadan sadece görsel olarak test edilmiş olup, Computest, test cihazı kullanılarak ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir. Aracın motoruna ilişkin testler ve OBD beyin diagnose cihazı ile veya sair şekilde yapılan hasar tanı işlemleri (seçilmiş pakete göre değişkenlik gösterir) bu ekspertiz kapsamında değildir. Raporda; yazılı ve sözlü olarak ikaz edilen noktalar var ise derhal araca bakım, onarım yapılmalıdır. Araç ile yola çıkılmamalı, araç kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanılması halinde tüm sorumluluk araç sahibine aittir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “KVKK”) uyarınca, COMPUTEST olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabilecek/ devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK‘da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; mevzuat kapsamında sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kağıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer bayilerimiz ürün/hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; ekspertiz faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/ yurtdışı işletmeler ve diğer 3.kişilerdir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, bayiler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. İş emrini imzaladığınızda bu sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz.